پروژه ها

پروژه ساختمان مسکونی
0

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : بوشهر 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 22000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
1

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : مازندران - محمود آباد
کاربری : مسکونی 
متراژ : 25000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
2

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1200 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی و اجرا سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
3

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : نجف 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1200 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
4

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : رشت 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 3200 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
5

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : تهران ، پاسداران 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 2500 مترمربع 
خدمات آبا : بهینه سازی سازه 

.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
6

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : مازندران ، رامسر 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1300 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه صنعتی اصفهان
7

پروژه صنعتی اصفهان

موقعیت : اصفهان 
کاربری : صنعتی 
متراژ : 1500 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی و اجرا سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه الخضرا
8

پروژه الخضرا

موقعیت : بغداد 
کاربری : تجاری 
متراژ : 9000 متر مربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه تجاری مسکونی
9

پروژه تجاری مسکونی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : تجاری - مسکونی 
متراژ : 2500 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی و اجرا سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه تجاری مسکونی
10

پروژه تجاری مسکونی

موقعیت : مهاباد 
کاربری : تجاری - مسکونی 
متراژ : 6000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
11

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 2503 مترمربع 
خدمات آبا : بازبینی سازه ، طرح مقاوم سازی ، اجرای سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
12

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : تهران - دماوند 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 2179 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه رستوران رمضان
13

پروژه رستوران رمضان

موقعیت : بغداد 
کاربری : رستوران 
متراژ : 2500 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه و نظارت 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان ویلایی
14

پروژه ساختمان ویلایی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : تالار 
متراژ : 1300 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
15

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : کرمانشاه 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 900 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
16

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : کرمانشاه 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1400 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه سوله انباری
17

پروژه سوله انباری

موقعیت : اصفهان 
کاربری : انباری 
متراژ : 400 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 

.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
18

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : کیش 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 18000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان ویلایی
19

پروژه ساختمان ویلایی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : ویلایی 
متراژ : 1800 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
20

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : تهران 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1300 مترمربع 
خدمات آبا : بهینه سازی ساختمان
.

مشاهده پروژه
پروژه طراحی سازه پتروشیمی
21

پروژه طراحی سازه پتروشیمی

موقعیت : ماهشهر 
کاربری : صنایع پتروشیمی 
خدمات آبا : طراحی سازه پایپ رک،طراحی فونداسیون مخازن 
.

مشاهده پروژه
پروژه سوله انباری
22

پروژه سوله انباری

موقعیت : شیراز 
کاربری : انباری 
متراژ : 400 متر مربع 
خدمات آبا : طراحی سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
23

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : شیراز 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1100 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
24

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : خرمشهر 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1350 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
25

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : تهران 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1200 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
26

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : پیرانشهر 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1700 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
27

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : ارومیه 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 3200 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
28

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : ارومیه 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 3500 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان نمایشگاه
29

پروژه ساختمان نمایشگاه

موفعیت : یزد 
کاربری : نمایشگاه 
متراژ : 2100 متر مربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکن ملی
30

پروژه ساختمان مسکن ملی

موقعیت : یزد 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 25000 متر مربع 
خدمات آبا : کنترل طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
31

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1450 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 
.

مشاهده پروژه
پروژه ساختمان مسکونی
32

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : اصفهان 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 1300 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 

 

.

مشاهده پروژه
مسجد پاکنهاد
33

مسجد پاکنهاد

 موقعیت : مهاباد 
کاربری : مسجد 
زیربنا : 3000 متر مربع 
خدمات آبا : طراحی - اجرا 
.

مشاهده پروژه
پروژه بهبهان
34

پروژه بهبهان

 موقعیت : بهبهان 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 2800 متر مربع 
خدمات : بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
پروژه الکراده بغداد
35

پروژه الکراده بغداد

 موقعیت : بغداد 
کاربری : مجموعه تفریحی 
زیربنا : 27000 متر مربع 
خدمات : طراحی - اجرا 
.

مشاهده پروژه
پایانه مسافربری
36

پایانه مسافربری

 موقعیت : دهلران
کاربری : پایانه مسافربری
زیربنا : 4000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت
.

مشاهده پروژه
پروژه نارمک
37

پروژه نارمک

 موقعیت : تهران
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
پروژه چابهار
38

پروژه چابهار

 موقعیت : چابهار 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 4400 متر مربع 
خدمات :طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
پروژه حیات مال
39

پروژه حیات مال

 موقعیت : بغداد
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 61000 متر مربع 
خدمات : طراحی - اجرا
.

مشاهده پروژه
پروژه ساری مال
40

پروژه ساری مال

 موقعیت : ساری 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 176000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت
.

مشاهده پروژه
پروژه شهر صنعتی لیا
41

پروژه شهر صنعتی لیا

 موقعیت : قزوین 
کاربری : صنعتی 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : اجرا - بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
مجتمع پزشکی
42

مجتمع پزشکی

 موقعیت : بانه 
کاربری : مجتمع پزشکی 
زیربنا : 2500 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
دانشگاه نجف
43

دانشگاه نجف

 موقعیت : نجف اشرف 
کاربری : دانشگاه 
زیربنا : 30000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
مسکونی تهران
44

مسکونی تهران

 موقعیت : تهران 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 45000 متر مربع 
خدمات : اجرا - بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
تجاری بانه
45

تجاری بانه

 موقعیت : بانه 
کاربری : رستوران 
زیر بنا : 1100 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
مسکونی بابلسر
46

مسکونی بابلسر

 موقعیت : بابلسر 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 60000 متر مربع 
خدمات : نظارت - بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
پروژه خرم
47

پروژه خرم

 موقغیت : اصفهان 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 22000 متر مربع 
خدمات : اجرا 
.

مشاهده پروژه
پروژه شهرک خدمات خودرویی
48

پروژه شهرک خدمات خودرویی

 موقعیت : مشهد 
زیربنا : 75000 متر مربع 
خدمات : نظارت 
.

مشاهده پروژه
هتل جوادالائمه
49

هتل جوادالائمه

 موقعیت : مشهد 
کاربری : هتل 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت
 .

مشاهده پروژه