پروژه ها

مسجد پاکنهاد
0

مسجد پاکنهاد

 موقعیت : مهاباد 
کاربری : مسجد 
زیربنا : 3000 متر مربع 
خدمات آبا : طراحی - اجرا 
.

مشاهده پروژه
پروژه بهبهان
1

پروژه بهبهان

 موقعیت : بهبهان 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 2800 متر مربع 
خدمات : بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
پروژه الکراده بغداد
2

پروژه الکراده بغداد

 موقعیت : بغداد 
کاربری : مجموعه تفریحی 
زیربنا : 27000 متر مربع 
خدمات : طراحی - اجرا 
.

مشاهده پروژه
پایانه مسافربری
3

پایانه مسافربری

 موقعیت : دهلران
کاربری : پایانه مسافربری
زیربنا : 4000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت
.

مشاهده پروژه
پروژه نارمک
4

پروژه نارمک

 موقعیت : تهران
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
پروژه چابهار
5

پروژه چابهار

 موقعیت : چابهار 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 4400 متر مربع 
خدمات :طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
پروژه حیات مال
6

پروژه حیات مال

 موقعیت : بغداد
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 61000 متر مربع 
خدمات : طراحی - اجرا
.

مشاهده پروژه
پروژه ساری مال
7

پروژه ساری مال

 موقعیت : ساری 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 176000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت
.

مشاهده پروژه
پروژه شهر صنعتی لیا
8

پروژه شهر صنعتی لیا

 موقعیت : قزوین 
کاربری : صنعتی 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : اجرا - بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
مجتمع پزشکی
9

مجتمع پزشکی

 موقعیت : بانه 
کاربری : مجتمع پزشکی 
زیربنا : 2500 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
دانشگاه نجف
10

دانشگاه نجف

 موقعیت : نجف اشرف 
کاربری : دانشگاه 
زیربنا : 30000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
مسکونی تهران
11

مسکونی تهران

 موقعیت : تهران 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 45000 متر مربع 
خدمات : اجرا - بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
تجاری بانه
12

تجاری بانه

 موقعیت : بانه 
کاربری : رستوران 
زیر بنا : 1100 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 
.

مشاهده پروژه
مسکونی بابلسر
13

مسکونی بابلسر

 موقعیت : بابلسر 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 60000 متر مربع 
خدمات : نظارت - بهینه سازی 
.

مشاهده پروژه
پروژه خرم
14

پروژه خرم

 موقغیت : اصفهان 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 22000 متر مربع 
خدمات : اجرا 
.

مشاهده پروژه
پروژه شهرک خدمات خودرویی
15

پروژه شهرک خدمات خودرویی

 موقعیت : مشهد 
زیربنا : 75000 متر مربع 
خدمات : نظارت 
.

مشاهده پروژه
هتل جوادالائمه
16

هتل جوادالائمه

 موقعیت : مشهد 
کاربری : هتل 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت
 .

مشاهده پروژه