پروژه ساختمان مسکونی

پروژه ساختمان مسکونی

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : بوشهر 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 22000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 

نوع اسکلت : بتنی 
تعداد طبقات : 6 طبقه 
سیستم باربر جانبی : قاب خمشی متوسط + دیوار برشی ویژه 
سیستم باربر ثقلی : وافل 2 طرفه 
وزن آرماتور مصرفی :45 کیلوگرم بر مترمربع 
چالش های پروژه : دهانه بلند ، کنترل جابه جایی سازه ، طرح لرزه ای دیافراگم