پروژه ساختمان مسکونی

پروژه ساختمان مسکونی

پروژه ساختمان مسکونی

موقعیت : کیش 
کاربری : مسکونی 
متراژ : 18000 مترمربع 
خدمات آبا : طراحی سازه 

نوع اسکلت : بتنی 
تعداد طبقات : 8 طبقه 
سیستم باربر جانبی : سیستم دیوار باربر با سطح شکل پذیری ویژه 
سیستم باربر ثقلی : وافل (Waflle Slab) با دهانه 12 متر
وزن آرماتور مصرفی : 52 کیلوگرم بر مترمربع ( تیر،ستون،دیوار،فونداسیون و سقف )