طرح برشی دال و فونداسیون در نرم‌افزار SAFE20 و ETABS20

طرح برشی دال و فونداسیون در نرم‌افزار SAFE20 و ETABS20

...


با انتشارنسخه‌های جدید نرم‌افزار SAFE و ETABS و اضافه شدن آیین‌نامه ACI 318-19، طرح خمشی و برشی دال و فونداسیون را به کمک این نرم‌افزارها می‌توان بر اساس ضوابط این آیین‌نامه انجام داد. همان‌طور که قبلاً هم در مورد ضوابط برش یک‌طرفه در ACI 318-19 به‌تفصیل پرداخته شد (مقاله ی کنترل برش یک طرفه در پی های شبکه ای) و (مقاله ی طرح برشی فونداسیون های شبکه ای ) تغییرات عمده در ضوابط عمومی آیین‌نامه در بحث برش بوده است. در صورت استفاده از نسخه‌های جدید نرم‌افزارهای شرکت CSI برای طرح برشی دال و فونداسیون نکات زیر حائز اهمیت است:
 
  • طبق ضوابط آیین‌نامه، اعمال اثر ابعاد (Size Effect) در طراحی برشی (برش یک‌طرفه و دو دوطرفه) برای فونداسیون‌ها الزامی نیست (ACI 13.2.6.2). اما نرم‌افزار SAFE20 این اثر را اعمال می‌کند. بنابراین طرح برشی را محافظه‌کارانه انجام می‌دهد.
 
  • مطابقACI 22.5.5.1، چنانچه حداقل آرماتور برشی در دال و فونداسیون اجرا نشود، باید از رابطه (c) در شکل ضمیمه استفاده کرد. مطابق این رابطه، با افزایش درصد آرماتور کششی، مقاومت برشی نیز افزایش می‌یابد (نمودار آبی در شکل ضمیمه) که حتی می‌تواند بیشتر از حد مورد انتظار در نسخه‌های قبلی آیین‌نامه شود. بنابراین چنانچه قصد افزایش مقاومت برشی داشته باشیم، با افزایش درصد آرماتور کششی این امر میسر می‌گردد. 
 
  • نرم‌افزارSAFE20 و ETABS20 در بخش تنظیمات طراحی دال، مطابق شکل ضمیمه، گزینه‌ای در اختیار کاربر قرار داده‌اند که چنانچه "Yes" انتخاب گردد، درصد آرماتور کششی را تا جایی افزایش می‌دهد که رابطه Vu≤φVc برقرار شده تا نیازی به خاموت برشی نباشد.
 
مطابق توضیحات فوق، روندی که نرم‌افزارهای جدید CSI برای بهبود ضعف برشی دال‌ها و فونداسیون‌ها دنبال می‌کنند شاید در بسیاری از مواقع عملی نباشد!خصوصاً درفونداسیون‌ها این گزینه منجر به افزایش بسیار زیاد آرماتور می‌شود تا بتواند ضعف برشی را جبران کند. در دال‌ها با دهانه‌های نسبتاً معقول ممکن است این گزینه مفید باشد.
 
بنابراین برای طرح برشی فونداسیون‌ها (برش یک‌ طرفه) بهتر است از آرماتور برشی حداقل در نواحی مورد نیاز استفاده شود تا مشکل برشی تا حدودی بر طرف گردد. در این مورد قبلاً در دو مقاله ی لینک شده بحث شد.  
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :