️محاسبه ضریب تشدید برش دیوارهای سازه‌ای

️محاسبه ضریب تشدید برش دیوارهای سازه‌ای

...

 🔺طراحی دیوارهای سازه‌ای برای برش طبق ضوابط جدید ACI 318-19 و مبحث نهم 1399 با یک ضریب تشدید همراه است. قبلاً در یک مقاله ی « طراحی دیوارهای برشی برای نیروی برشی تشدید یافته مطابق ACI 318-19 ACI 318-19  » مفصلاً در مورد این ضریب بحث شد
 
🔺برای محاسبه ضریب تشدید نیاز به درون‌یابی از منحنی اندرکنش P-Mpr است (Mpr ظرفیت خمشی محتمل دیوار برشی با فرض fye=1.25fy و phi=1.0 است). محاسبه این ضریب برای هر پروژه ممکن است زمان‌بر باشد و برخی در جهت اطمینان ضریب تشدید را برابر 3 فرض کنند. در برخی حالات ممکن است ضریب تشدید کمتر از 3 شود که موجب کاهش نیروی برشی طراحی خواهد شد. بنابراین منطقی است برای هر دیوار، این ضریب محاسبه شود.
 
🔺برای رفع این مشکل، یک برنامه‌نویسی در محیط VBA نرم‌افزار Excel انجام داده‌ام که به‌سادگی می‌توانید ضریب تشدید نیروی برشی را بر اساس داده‌های نرم‌افزار ETABS2016 و نسخه‌های بالاتر محاسبه کنید. در شکل ضمیمه روند استفاده از این نرم‌افزار تشریح شده است.
[ 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :