تاثیر آرماتور فشاری در کنترل تغییر شکل دال‌ها

تاثیر آرماتور فشاری در کنترل تغییر شکل دال‌ها

...

🔺 یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش تغییر شکل درازمدت دال‌ها آرماتورهای فشاری خواهد بود. چنانچه از رابطه برانسون برای تخمین تغییر شکل درازمدت دال‌ها استفاده شود این اثر قابل‌توجه است.
 
🔺نکته مهمی که وجود دارد، آرماتورهای فشاری زمانی مفید خواهند بود و می‌توانند اثرات خزش را کاهش دهند که در فشار عمل کنند. چنانچه آرماتورهای فوقانی در ناحیه فشاری مقطع قرار نگیرند، نمی‌توان از اثرات مفید آن‌ها استفاده کرد.
 
🔺دردال‌ها عمق ناحیه فشاری که در شکل ضمیمه نمایش داده شده است، معمولاً مقدار کمی خواهد داشت. در برخی موارد مقدار عمق ناحیه فشاری از کاور آرماتورهای فوقانی کمتر است و بنابراین نمی‌توان روی آرماتورهای فوقانی برای کاهش اثرات خزش استفاده کرد.
 
‼️ با توجه به حساسیت زیاد دال‌ها در کنترل تغییر شکل، توصیه می‌شود که طراح این مسئله را کنترل کند و در صورت قرارگیری آرماتورهای فوقانی در ناحیه فشاری، از اثرات آن‌ها برای محاسبه تغییر شکل درازمدت استفاده نماید.
 
 
 ...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :