کاهش سختی پیچشی تیرها در کنترل تغییر شکل دال‌ها

کاهش سختی پیچشی تیرها در کنترل تغییر شکل دال‌ها

...

 🔻درسقف‌های دال بتنی اعم از دال متکی بر تیر، دال‌ها تخت، دال مجوف و دال وافل سختی خمشی و پیچشی تیرهای بتنی نقش بسیار مهمی در کنترل تغییر شکل دارند. در طراحی اسکلت سازه با توجه به ضوابط آیین‌ نامه می‌توان سختی پیچشی تیرها را تا آنجا کاهش داد که ضابطه Tu= ϕTcr برقرار شود. دراین‌باره در پست‌های قبلی توضیحات مفصلی ارائه گردید.
🔻کاهش سختی پیچشی در تیرهای بتنی که دال با دهانه بزرگ به آن‌ها متصل می‌شود و از طرفی لنگر نامتعادل قابل‌ توجه به تیر اعمال می‌شود اجتناب‌ ناپذیر است و چنانچه این کاهش سختی منظور نگردد طرح برش و پیچش تیر به‌ سختی جوابگو خواهد بود. بنابراین کاهش سختی پیچشی در پروژه‌هایی که دال با دهانه بزرگ به آن‌ها متصل است انجام می‌شود. ضریب کاهش سختی پیچشی نیز می‌تواند حتی از مقدار 0.1 نیز کمتر شود (حتی در برخی حالات این ضریب تا 0.05 هم طراحی می‌شود).
🔻باتوجه به اینکه کاهش سختی پیچشی تیرها مطابق با ضوابط آیین‌نامه مجاز است، در کنترل تغییر شکل دال‌ها در نرم‌افزار SAFE نیز این کاهش سختی باید اعمال گردد. به عبارتی در فایل کنترل تغییر شکل دال‌ها علاوه بر سختی خمشی باید هر ضریبی که در فایل ETABS برای کاهش سختی پیچشی طراحی‌ شده است، همان عدد برای کنترل تغییر شکل دال در فایل SAFE به تیرها اعمال گردد. در غیر این صورت کنترل تغییر شکل دال معتبر نخواهد بود.
 
🔻نکته: مطابق آیین‌ نامه ACI318 در کنترل تغییر شکل می‌توان ضرائب ترک‌خوردگی تیرها و ستون‌ها را 1.4 برابر کرد که این افزایش برای سختی پیچشی تیرها نیز قابل‌اعمال است.
 
🔺درشکل ضمیمه یک نمونه مثال واقعی از کاهش و عدم کاهش سختی پیچشی تیرها در کنترل تغییر شکل دال نمایش داده ‌شده است که اختلاف دو حالت را به‌ وضوح نشان می‌دهد.
 
 
‼️آپدیت:
نرم افزار SAFE متاسفانه سختی پیچشی تیرها را به صورت پیش فرض همیشه برابر 0.1 در نظر میگیرد! بنابراین نیازی به اصلاح سختی پیچشی تیرها در این نرم افزار نیست.

  ...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :