آیا پی‌های شبکه‌ای (نواری) باید مشابه پی‌های گسترده باشد؟

آیا پی‌های شبکه‌ای (نواری) باید مشابه پی‌های گسترده باشد؟

...

🔺طبق تعریف مراجع، پی‌های شبکه‌ای از یکسری پی نواری تشکیل می‌شوند که متعامد با یکدیگر هستند و یک شبکه از پی نواری را تشکیل می‌دهند. اما سؤال این است که آیا این پی‌ها باید مشابه پی‌های گسترده در نظر گرفته شوند؟
🔺درمبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 در تعاریف خود و ارائه ضوابط تجویزی، پی‌های شبکه‌ای را مشابه پی‌های گسترده طبقه‌ بندی می‌کند. به‌عنوان‌مثال در جدول 7-4-2 این مبحث نشست مجاز پی‌های شبکه‌ای را مشابه پی‌های گسترده ارائه می‌دهد.
 
🔺امابه نظرمی‌رسد این دسته‌بندی صحیح نیست. برای این منظور آیین‌نامه ACI336 تعریف دقیق‌تری از این موضوع دارد. مطابق این آیین‌نامه چنانچه سطح کل نوارهای پی کمتر از 75 درصد سطح کل فونداسیون باشد (یا به عبارتی کمتر از 75 درصد سطح کل زیربنا باشد) این پی‌ها را می‌توان در دسته پی‌های شبکه‌ای با بررسی هر نوار پی به‌صورت مجزا در نظر گرفت. در شکل ضمیمه ضوابط ارائه‌ شده در این آیین‌نامه ارائه شده است.
 
🔹بنابراین مطابق ACI336 چنانچه سطح بازشوها زیاد باشد باید از ضوابط و معیارهای پی‌های نواری استفاده کرد و نیازی نیست آن‌ها را مشابه پی‌های گسترده در نظر گرفت که متأسفانه مبحث هفتم بدون ارائه هیچ تعریفی تمامی پی‌های شبکه‌ای را مشابه پی‌های گسترده می‌بیند. به‌عنوان‌مثال در این حالت نشست مجاز پی‌ها نیازی نیست مشابه پی‌های گسترده که برابر 50 میلی‌متر است در نظر گرفته شود.
 
🔹این نکته همچنین برای معرفی فنرها با مدل وینکر اصلاح‌شده نیز صادق است. به عبارتی چنانچه سطح پی‌های نواری کمتر از 75 درصد سطح پی‌های گسترده باشد نیازی به معرفی فنر با سختی متغیر نیست، درحالی‌که برای پی‌های گسترده این کار الزامی است.
 
  
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :