نحوه طراحی مهاربندهای همگرا با سطح شکل‌پذیری معمولی برای نیروی کششی تنها

نحوه طراحی مهاربندهای همگرا با سطح شکل‌پذیری معمولی برای نیروی کششی تنها

...

 
 🔺مطابق ضوابط ارائه‌ شده درمبحث دهم وآیین‌نامه AISC341-16 در سیستم‌های قاب مهاربندی همگرا با سطح شکل‌پذیری معمولی (OCBF) می‌توان مهاربندها را فقط برای نیروی کششی طراحی کرد و از حضور مهاربند فشاری صرف‌نظر نمود.
 
🔺مطابق این ضابطه، به‌عنوان‌مثال، در قاب‌های مهاربندی ضربدری (X- شکل)، طراح می‌تواند مهاربندها را فقط برای نیروی کششی طراحی کند و از طراحی مهاربندها برای نیروی فشاری صرف‌ نظر نماید.
 
🔺برای انجام این کار استفاده از گزینه Tension-Only در نرم‌افزار ETABS مناسب نیست و نباید از این گزینه استفاده شود. دیده شده است که برخی از همکاران از این گزینه و از تحلیل غیرخطی برای این کار استفاده می‌کنند که کار درستی نیست. علت این است که در صورت استفاده از گزینه Tension-Only نرم‌افزار سختی مهاربندهای فشاری را کلاً حذف می‌کند و منجر به افزایش دریفت طبقات و افزایش اثرات مرتبه دوم خواهد شد که خواسته آیین‌نامه نخواهد بود.
 
🔺مقصودآیین‌نامه از این بند این است که طراح می‌تواند کل نیروی سهم قاب مهاربندی را به مهاربند کششی اختصاص دهد و نه اینکه از سختی آن نیز صرف‌نظر شود.
 
🔹راه‌حل مناسب این است که با فرض اینکه نیروی بین دو مهاربند فشاری و کششی تقریباً با یکدیگر برابر است (فرض کاملاً منطقی در تحلیل‌های خطی) مطابق شکل پیوست ضریب تقلیل فشاری phi(compression) را عدد بالا و ضریب تقلیل مقاومت در کششی برای دو گزینه phi (Tension-Yielding) و phi (Tension-Fracture) را به ترتیب 0.9*0.5=0.45 و 0.75*0.5=0.375 وارد کنید. سپس مجموعه قاب مهاربندی را طراحی کنید. با این روش مهاربندها صرفاً برای نیروی کششی طراحی می‌شوند.
 
نکته 1: استفاده از این تبصره فقط برای قاب‌های مهاربندی که لاغری بالایی دارند به‌صرفه خواهد بود، در غیر این صورت منجر به غیراقتصادی شدن طرح می‌شود.
نکته2: استفاده از ضریب 0.5 در اعمال ضرائب تقلیل مقاومت به خاطر اعمال کل نیروی سهم قاب به مهاربند کششی است.
نکته3: استفاده از گزینه Tension-Only برای طراحی مهار سقف‌ها که از میلگرد استفاده می‌کنند مناسب است. چون میلگرد دارای سختی فشاری نیست.
 
 
  ...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :