طراحی دیوارهای حائل بتنی در سازه‌ها با کمک نرم‌افزار ETABS

طراحی دیوارهای حائل بتنی در سازه‌ها با کمک نرم‌افزار ETABS

...

 
🔻این چالش گاهاً بین مهندسین دیده می‌شود که طراحی دیوارهای حائل زیرزمین در نرم‌افزار ETABS انجام می‌شود یا خیر. اصلاً آیا این نرم‌افزار قابلیت طراحی این دیوارها را دارد یا خیر؟
 
🔻به‌طورکلی این امکان در نرم‌افزار ETABS وجود دارد که دیوارهای حائل زیرزمینی طبق شرایطی طراحی شوند. حتی چنانچه بتوان این شرایط را در مدل‌سازی مهیا نمود، با توجه به اینکه نیروی محوری در این المان‌ها حضور دارد، طراحی آن‌ها در نرم‌افزار ETABS منطقی‌تر و دقیق‌تر است تا اینکه بنا بر توصیه برخی از همکاران این المان‌ها را به‌صورت افقی در نرم‌افزار SAFE مدل‌سازی و طراحی نمود. حتی برخی از طراحان سازه، با یک ساده‌سازی، دیوارهای حائل را به‌صورت یک ستون با عرض و ضخامت مشابه دیوار حائل مدل‌سازی و طراحی می‌کنند که قطعاً این روش با ایرادات بسیار جدی مواجه است و نباید از آن استفاده نمود!
 
🔹اماشرایطی که گفته شد به شرح زیر هستند. چنانچه این شرایط را در مدل‌سازی منظور نمود، می‌توان با دقت مناسب دیوارهای حائل زیرزمینی را در همان نرم‌افزار ETABS طراحی نمود.
1-باید بارهای جانبی استاتیکی و دینامیکی را طبق مراجع معتبر محاسبه و با حالات بار مناسب به دیوارهای حائل در نرم‌افزار ETABS اعمال کرد.
2-ضریب ترک‌خوردگی در این دیوارها برای سختی‌های درون صفحه f11، f22 و f12 می‌توان برابر 0.7 و برای سختی‌های خارج از صفحه m11، m22 و m12 می‌توان 0.25 یا حتی 0.35 منظور کرد.
3-مهم‌ترین مرحله اختصاص پیرها به این نوع دیوارها هستند. برخلاف دیوارهای برشی، در این دیوارها باید هر دهانه را با یک نام جداگانه برچسب زد؛ و نکته بسیار مهم دیگر این است که در هر طبقه و هر دهانه باید حداقل از سه نام متفاوت همانند شکل ضمیمه استفاده شود. هرچقدر تعداد نام‌گذاری در هر طبقه بیشتر باشد، مسلماً دقت طراحی این دیوارها بیشتر می‌شود.
4-نرم‌افزار ETABS فقط قادر است آرماتورهای عمودی را طراحی کند. برای طراحی آرماتورهای افقی می‌توان از لنگر M11 در نرم‌افزار استفاده کرد و با یک طراحی دستی ساده اقدام به طراحی آرماتورهای عرضی نمود.
 
🔹شایان‌ذکر است که به دلیل حضور نیروی محوری در این دیوارها، طراحی آن‌ها باید با اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی انجام شود. بنابراین به‌سادگی با روش Uniform در نرم‌افزار و معرفی دو شبکه مش آرماتور عمودی می‌توان از قابلیت اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی در نرم‌افزار استفاده کرد و طراحی این المان‌ها را با دقت نسبتاً بالایی انجام داد.
 
 
  
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :