کنترل برش یک‌ طرفه در پی‌های شبکه‌ای

کنترل برش یک‌ طرفه در پی‌های شبکه‌ای

...

🔺مقاومت برشی بتن در ACI 318-19 تغییرات قابل‌توجهی داشته است به‌طوری‌که در پی‌ها (و دال‌ها) ممکن است این مقاومت تا نصف مقداری که در نسخه‌های قبلی محاسبه می‌شد کاهش یابد. در پی‌ها به دلیل اینکه نیاز به اعمال بارهای لرزه‌ای وجود دارد کاهش مقاومت برشی بسیار حائز اهمیت است.
 
🔺مطابقACI 318-19 درصورتی‌که حداقل خاموت در اعضا بتنی رعایت نشود، باید از رابطه "c" در شکل ضمیمه استفاده شود. در این رابطه، مقاومت برشی بتن به نسبت آرماتور خمشی اعضای بتنی وابسته است. چنانچه درصد آرماتور خمشی کمتر از 1.7% باشد، رابطه "c" حاکم خواهد شد و مقدار آن به شکل قابل‌توجهی از رابطه "a" که در نسخه‌های قبلی نیز پیشنهاد شده بود کمتر خواهد شد. در شکل ضمیمه نمودار تغییرات مقاومت برشی در پی‌ها برای دو رابطه "a" و "c" نمایش داده شده است.
 
🔺مطابقACI 318-19 در پی‌ها الزامی به رعایت حداقل خاموت وجود ندارد درحالی‌که به‌طور مثال در تیرها چنانچه Vu>0.5phiVc باشد، باید حداقل خاموت رعایت شود. بنابراین، چنانچه در پی‌های نواری حداقل خاموت رعایت نشود (که معمولاً هم رعایت نمی‌شود)، طرح برشی در نرم‌افزار SAFE2016 با مشکل جدی مواجه است.
 
🔹برای رفع این مشکل، باید در تنظیمات طراحی در نرم‌افزار SAFE، ضریب کاهش مقاومت برشی را به نسبت گفته شده مطابق شکل ضمیمه کاهش داد تا طرح برشی پی‌های نواری به‌درستی و مطابق ضوابط ACI 318-19 طراحی شود.
 
‼️ با توجه به این تغییر قابل‌توجه، نیاز به خاموت در پی‌های نواری به نسبت نسخه‌های قبلی آیین‌نامه به‌مراتب بیشتر خواهد شد و در بسیاری از موارد (خصوصاً در سازه‌های دارای دیوار برشی و مهاربند) پی نواری می‌بایست به خاموت با حجم قابل‌توجه مسلح گردد.
 
❗️اگردرپی از خاموت حداقل استفاده شود (که اصلاً منطقی نیست) نیازی به مراحل گفته شده در این پست نخواهد بود.
 
 
 
 درمقاله ی بالا به بحث مقاومت برشی بتن در فونداسیون‌های شبکه‌ای اشاره گردید. همان‌طور که نتیجه شد، در ACI 318-19 بخش قابل‌توجهی از مقاومت برشی را در صورت عدم وجود آرماتور برشی حداقل نادیده می‌گیرد.
 
🔺سؤالات زیادی از طرف همکاران در این مورد مطرح شد. مطابق توضیحات ارائه شده متن بالا چنانچه آرماتور برشی حداقل در فونداسیون شبکه‌ای استفاده نشده باشد، می‌بایست مقاومت برشی بتن را به مقدار قابل‌ توجه کاهش داد که به‌ صورت تقریبی پیشنهاد شد از مقدار φ=0.5×0.75=0.375 استفاده شود. اما از این ضریب تقلیل مقاومت نباید برای طرح برشی استفاده کرد. مراحل صحیح طرح برشی مطابق با ضوابط ACI 318-19 به شرح زیر است:
 
  •  ابتدا ضریب تقلیل مقاومت به‌صورت تقریبی برابر 0.375 معرفی می‌شود.
  •  در گام بعد نتایج طرح برشی نوارهای طراحی در نرم‌افزار SAFE2016 مشاهده می‌شود. چنانچه در این مرحله در بخشی از فونداسیون آرماتور برشی گزارش شده بود، "می‌بایست در این نواحی از آرماتور برشی حداقل استفاده شود" که ACI 9.6.3.4 ضابطه آن را بیان می‌کند.
  •  در مرحله آخر باید مجدد ضریب تقلیل مقاومت را روی φ=0.75 تنظیم کرده و مقدار آرماتور برشی مورد نیاز را طراحی کرد. چنانچه در این مرحله میزان آرماتور برشی از حداقل آیین‌نامه بیشتر بود، فقط در آن نواحی می‌توان تعدادی سنجاقی را به آرماتور برشی حداقل اضافه کرد. در غیر این صورت، همان آرماتور برشی حداقل محاسبه شده در گام قبل می‌بایست در نقشه‌ها ارائه گردد.
 
در فونداسیون‌های شبکه‌ای اجرای آرماتور برشی بسته دشوار است. بنابراین می‌توان طبق توصیه ACI 25.7.1.7 از وصله دو آرماتور U استفاده کرد که در پیوست نمایش داده شده است.
 
در بسیاری از پروژه‌ها، طرح برش یک‌طرفه در فونداسیون‌ها با اهمیت دوچندان مواجه شده است چراکه تقریباً می‌توان گفت که یک حالت حدی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین باید به دقت نواحی مورد نیاز (عمدتاً نواحی نزدیک ستون‌ها و دیوارها یا مهاربندها) به آرماتور برشی حداقل و مورد نیاز مسلح شوند.
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :