تناسب‌ بندی مناسب ابعاد تیرهای بتنی

تناسب‌ بندی مناسب ابعاد تیرهای بتنی

...

🔺تیرهای بتنی مورد استفاده غالباً دارای ابعاد مربعی یا مستطیلی هستند. نسبت عرض به عمق تیرها (b/h) پارامتر بسیار مهم در توزیع تنش‌های برشی در عمق آن‌ها خواهد بود. به‌طوری‌که چنانچه تناسب‌بندی مناسب انتخاب نگردد، ممکن است توزیع تنش‌ها و کرنش‌های برشی با مقادیر محاسبه شده به کمک روابط کلاسیک و مورد انتظار یکسان نباشند.
 
🔺همان‌طورکه درشکل ضمیمه نمایش داده شده است، تنش‌های برشی در لبه‌های مقطع یک تیر مستطیلی بیشتر از ناحیه میانی آن است. این اختلاف برای مقاطع با نسبت b/h>1 (تیر عریض) بیشتر خواهد شد و 40 درصد یا حتی بیشتر این اختلاف مشاهده می‌شود. درحالی‌که در روابط کلاسیک، تنش برشی بر اساس مقدار تنش متوسط محاسبه می‌شود که اختلاف آن با تنش حداکثر در لبه‌ها قابل‌ ملاحظه خواهد شد.
 
🔺بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله، مقاطع با نسبت b/h<1 (مقطع کم عرض) رفتار برشی قابل پیش‌بینی بر اساس روابط کلاسیک خواهند داشت و بهتر است تیرهایی با عرض کمتر از عمق آن‌ها (یا برابر عمق آن‌ها) انتخاب شوند.
 
🔹این موضوع منع آیین‌ نامه‌ای ندارد، اما در مقاطعی که b/h>1 است، آیین‌نامه ACI 318-19 (و مبحث نهم) ضوابط سخت‌گیرانه‌ای را مقرر کرده است. مطابق این آیین‌نامه، در تیرهای عریض باید در عرض مقطع حداکثر فاصله ساق‌ها برابر d یا 600 میلی‌متر (یا d/2 و 300 میلی‌متر بسته به میزان برش وارده) باشد که در این حالت می‌بایست از سنجاقی اضافه به جهت حصول اطمینان برای رسیدن به مقاومت برشی مورد انتظار در عرض مقطع استفاده شود.
 
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :