حداکثرfy مجاز برای المان‌های سازه‌ای مطابق ACI 318-19 (و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان)

حداکثرfy مجاز برای المان‌های سازه‌ای مطابق ACI 318-19 (و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان)

...

 🔺درویرایش‌های قبلی آیین‌نامه، حداکثر fy مجاز برای اعضای باربر جانبی غالباً به 420MPa محدود شده بود. اما در ACI 318-19 (و مشابه آن در مبحث نهم 99) تغییرات قابل‌ توجه در حداکثر fy مجاز وجود دارد. در شکل ضمیمه بر اساس ACI 318-19 حداکثر fy مجاز برای کاربردهای مختلف بیان شده است.
 
🔺چند نکته مهم:
 
✔️ 1-درحال حاضر،نرم‌افزارETABS با انتخاب آیین‌نامه ACI 318-14 حداکثر مقدار fy برای ستون‌های با سطح شکل‌پذیری متوسط و ویژه را به 420MPa محدود می‌کند. بنابراین چنانچه کاربر قصد استفاده از آرماتور با fy بالاتر را داشته باشد، با محدودیت نرم‌افزار مواجه است.
 
✔️ 2-انتخاب آرماتور با رده بالاتر،اگرچه موجب کاهش وزن میلگرد در تیرها و ستون‌ها می‌شود، اما جریمه‌های دیگری شامل حال المان‌های سازه‌ای خواهد شد (ازجمله: افزایش طول مهاری، افزایش حجم خاموت در محل وصله تیرها و ستون‌ها، کاهش فاصله بین آرماتورهای عرضی ستون‌ها، افزایش حداقل ضخامت دال‌ها، تیرها و ...).
 
✔️ 3- باافزایش fy حجم آرماتور تیرها کاهش می‌یابد، لیکن این مسئله کمکی در کاهش برش چشمه اتصال نخواهد کرد. (برش چشمه اتصال از لنگر اعمالی در بر ستون حاصل می‌شود).
 
✔️ 4- ازجمله مزیت‌های استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا می‌توان به کاهش حجم میلگردها و بهبود کیفیت بتن‌ریزی، کاهش مساحت میلگرد تیرها در اتصالات لبه و گوشه و امکان مهیاکردن میلگرد کافی برای محصور کردن چشمه اتصال به جهت کاهش طول مهاری اشاره کرد.
 
 
[ 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :