نکاتی درزمینهٔ تحلیل مرتبه دوم در سازه‌های بتنی

نکاتی درزمینهٔ تحلیل مرتبه دوم در سازه‌های بتنی

...

 🔺تحلیل مرتبه دوم ازجمله ملزومات آیین‌نامه ACI318-19 (و مبحث نهم ویرایش 99) است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. ضوابط ACI318-19 و شرح این آیین‌نامه در فصل 6 بیان شده است. در نرم‌افزار ETABS با کاهش ماتریس سختی اثرات مرتبه دوم منظور می‌گردد. همان‌طور که مستحضر هستید، اثرات پی دلتا در دو بخش ∆-P و P-δ تعریف می‌شود که هر دو آن‌ها با فعال کردن گزینه P-Delta در نرم‌افزار قابل انجام است. البته نرم‌افزار ETABS اثرات P-δ را طبق روابط ACI نیز اعمال می‌کند.
 
🔺مطابق ACI318-19 اثرات ∆-P و P-δ برای دو حالت به شرح زیر است:
 
✔️ 1- چنانچه شاخص پایداری، Q، کمتر از 0.05 باشد، سازه بدون حرکت جانبی محسوب می‌شود (Nonsway) که در این حالت اثر ∆-P قابل صرف‌نظر است. از طرفی چنانچه نسبت Lu/r کمتر از 40 باشد، اثر P-δ نیز قابل صرف‌نظر است که معمولاً در اکثر اوقات این اتفاق خواهد افتاد. با این وضعیت می‌توان پی دلتای نرم‌افزار را خاموش کرد. (در سیستم‌های دوگانه معمولاً شاخص پایداری کمتر از 0.05 است و اثرات مرتبه دوم ناچیز خواهد بود).
 
✔️ 2-چنانچه شاخص پایداری، Q، بیشتر از 0.05 باشد، سازه با حرکت جانبی شمرده می‌شود (Sway) که در این حالت اثر ∆-P غیر قابل صرف‌نظر است. همچنین از اثرات P-δ نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد چراکه برای صرف‌نظر کردن از آن حداقل بعد ستون مقدار قابل‌توجهی خواهد بود (حدوداً باید بیشتر از 80cm باشد). بنابراین در این حالت باید حتماً گزینه پی دلتای نرم‌افزار فعال باشد. (به‌عنوان‌مثال در سیستم‌های قاب خمشی ممکن است شاخص پایداری بیشتر از 0.05 باشد).
 
‼️ نکته بسیار مهم:
مطابق ACI318-19 لنگر مرتبه دوم در اعضا (ستون‌ها و دیوارها) نباید از 1.4 برابر لنگر مرتبه اول بیشتر شود. متأسفانه این ضابطه اصلاً موردتوجه قرار نمی‌گیرد که در سازه‌های قاب خمشی ممکن است بحرانی شود. بنابراین لازم است لنگر مرتبه دوم را به نسبت لنگر مرتبه اول سنجید و نسبت آن‌ها نباید بیشتر از 1.4 باشد.
 
☑️ در شکل ضمیمه فلوچارت روند اعمال اثرات مرتبه دوم در ACI318-19 ارائه شده است.
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :