کنترل نامنظمی جرمی و سختی طبقات

کنترل نامنظمی جرمی و سختی طبقات

...

🔺مطابق استاندارد 2800، کنترل نامنظمی جرمی و سختی طبقات باید انجام شود و استثنایی برای آن‌ها قائل نشده است. به‌عنوان مثال، در بسیاری مواقع که تراز بالکن در مغازه وجود داشته باشد و یا اینکه دیوار حائل بتنی در پیرامون موجود باشد، نامنظمی جرمی اتفاق می‌افتد. در مورد نامنظمی سختی نیز مصداق آن وجود دارد. طبق استاندارد 2800 اغلب این سازه‌ها نامنظم در ارتفاع محسوب می‌شوند و مشمول جریمه‌هایی همچون الزام به تحلیل دینامیکی خواهند شد!
 
🔺اما در ASCE7-16 و جدول 12.3.2 استثنایی برای این دو ضابطه قائل شده است. مطابق این آیین‌نامه، چنانچه دریفت در هر طبقه بیشتر از 1.3 دریفت طبقه روی خود نباشد، می‌توان سازه را منظم در نظر گرفت. البته در این حالت برای دو طبقه آخر می‌توان استثنا قائل شد. بنابراین چنانچه دریفت هر طبقه بیشتر از 1.3 دریفت طبقه روی خود نباشد (کل طبقات به‌جز دو طبقه آخر) سازه در صورت داشتن بالکن یا دیوار حائل می‌تواند منظم فرض شود. در شکل ضمیمه ضابطه این بند ASCE7-16 ارائه شده است.
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :