نحوه اعمال لنگر پیچشی ناشی از خروج از مرکزیت تصادفی در سقف‌های نیمه صلب

نحوه اعمال لنگر پیچشی ناشی از خروج از مرکزیت تصادفی در سقف‌های نیمه صلب

...

🔻همان‌طور که مستحضر هستید، مطابق آیین‌نامه‌ها در سقف‌های صلب و نیمه صلب اعمال لنگر پیچشی تصادفی الزامی است. سؤالی که برخی از همکاران مطرح می‌کنند این است که در سقف‌های نیمه صلب نحوه اعمال این لنگر چگونه است. در سقف‌های صلب که تکلیف مشخص است و نیروی طبقه که به‌صورت متمرکز به مرکز جرم وارد می‌شود، در 5 درصد بعد عمود بر آن ضرب شده و لنگر پیچشی تصادفی مثبت و منفی اعمال می‌گردد.
 
🔻در سقف‌های نیمه صلب به علت آنکه نیروی طبقه به‌صورت متمرکز به یک نقطه وارد نمی‌شود بلکه در تمام گره‌هایی که سهمی از جرم طبقه را دارند اعمال می‌گردد، نحوه محاسبه و اعمال لنگر پیچشی تصادفی نیز تقریباً با همان روال دیافراگم صلب انجام می‌شود. به عبارتی در هر گره‌ای که نیروی زلزله به آن وارد شده است، یک لنگر پیچشی در جهت ساعت‌گرد یا پادساعت‌گرد نیز به همان گره اعمال می‌شود که مقدار آن برابر با رابطه زیر است:
Ti=Fi*0.05*L
این لنگر برای هر گره i اعمال می‌گردد و جمع آن‌ها برابر لنگر پیچشی تصادفی طبقه خواهد بود. در شکل ضمیمه این مورد فقط برای چند گره نشان داده شده است.
 
🔵نکات مهم:
✔️ تعریف دیافراگم در کل سقف طبقات در محاسبه طول L (نمایش داده شده در شکل ضمیمه) تأثیرگذار است. بنابراین باید در اختصاص دیافراگم به کل سقف طبقات دقت شود.
✔️ چنانچه هیچ دیافراگمی به نرم‌افزار اختصاص نیابد، هیچ لنگر پیچشی تصادفی محاسبه نخواهد کرد که همان تعریف دیافراگم منعطف است.
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :