مهار جانبی آرماتورهای قائم جان دیوارهای برشی

مهار جانبی آرماتورهای قائم جان دیوارهای برشی

...

 🔺مطابق آیین‌نامه ACI318-19 (بند 11.7.4.1) چنانچه آرماتورهای قائم جان دیوارهای برشی فشاری باشند "و" میزان درصد این آرماتورها بیشتر از یک درصد باشد (ρ>0.01Ag)، این آرماتورها باید به‌صورت جانبی مهار شوند. به عبارت "و" توجه شود.
🔺مطابق این بند از آیین‌نامه، در صورتی که هر دو شرط برقرار شود، باید آرماتورهای فشاری در جان دیوار را مهار کرد. همچنین مطابق بند فوق، باید تمامی آرماتورهای جان دیوار در ناحیه فشاری دیوار مهار شوند و آیین‌نامه نامه اسمی از "یک در میان" مهارشدگی آرماتورها نبرده است.
🔺روند کار به این صورت است که ابتدا درصد آرماتور قائم در جان دیوار محاسبه می‌شود. چنانچه این درصد کمتر و یا برابر یک درصد بود، نیازی به سنجاقی در جان دیوار نیست. چنانچه درصد آرماتور بیشتر از یک درصد بود، باید به خروجی طراحی دیوار مراجعه شود و مقدار عمق ناحیه فشاری (c در شکل ضمیمه) را برداشت کرد و برای این ناحیه باید از سنجاقی مطابق شکل ضمیمه استفاده شود. در خارج از ناحیه فشاری مطابق آیین‌نامه ACI 318-19 نیازی به سنجاقی و مهار آرماتورهای قائم جان دیوار نیست.
 🔹نکته قابل‌ذکر این است که به جهت سهولت و اطمینان، بهتر است برای دیوارها حداکثر عمق ناحیه فشاری، c، در هر دو سر دیوار رعایت شود.
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :