تفاوت“سیستم دیوار باربر” و “دیوار باربر”

تفاوت“سیستم دیوار باربر” و “دیوار باربر”

...

🔺طبق تعریف آیین‌نامه‌ها و استانداردها دو تعریف کاملاً متفاوت از هم خواهیم داشت. یکی "سیستم دیوار باربر" و دیگری "دیوار باربر" است. باید توجه شود که این دو تعریف معنی یکسانی ندارند و عملاً ربطی به یکدیگر نیز ندارند. به عبارتی هر دیوار برشی ممکن است "دیوار باربر باشد یا نباشد" اما دلیلی بر "سیستم دیوار باربر بودن" آن سازه نیست.
 
✔️تعریف سیستم دیوار باربر: طبق تعریفی که در مراجع آمده است، سیستم دیوار باربر به سیستمی اطلاق می‌گردد که تمام و یا بخش عمده‌ای از بار ثقلی توسط دیوارها تحمل و منتقل می‌شود (استاندارد 2800 و ASCE7-16).
✔️تعریف دیوار باربر: طبق تعریف آیین‌نامه‌ها، دیوارهای باربر به دیوارهای سازه‌ای اطلاق می‌گردد که نیروی محوری در آن‌ها قابل‌توجه باشد و نتوان از آن صرف‌نظر کرد. دیوارهای باربر ممکن است تحت نیروی محوری فشاری تنها، و یا تحت ترکیب نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی قرار گیرند. به عبارت خیلی ساده، دیوارهای برشی که در دسته دیوار باربر تلقی شوند، باید حتماً اندرکنش نیروی محوری- لنگر خمشی همانند ستون‌ها برای طراحی آن‌ها منظور گردد.
 
🔻با توجه به دو مورد فوق،اصلاً نباید این دو تعریف با یکدیگر ادغام شوند و هرکدام در بخش مربوط به خود باید مورداستفاده قرار گیرد. تعریف "سیستم دیوار باربر" برای برداشت ضریب رفتار R و ضریب Cd و ... مرتبط با نوع سیستم سازه‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما تعریف "دیوار باربر" برای طراحی خود دیوارهای برشی و ضوابط دیتیلینگ آن‌ها باید مورداستفاده قرار گیرد.
 
🔻طبق راهنمای ASCE7-16، چنانچه دیوارهای سازه‌ای بیشتر از 50 درصد نیروی محوری طبقه را تحمل کنند، باید در دسته سیستم دیوار باربر تلقی شود و از ضریب رفتار پایین‌تر برای آن‌ها استفاده گردد (شکل ضمیمه). همچنین در چنین سیستم‌های سازه‌ای محاسبه و اعمال ضریب نامعینی بسیار مهم است.
 
  
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :