محدودیت استفاده از روش جابجایی مرکز جرم در تحلیل دینامیکی

محدودیت استفاده از روش جابجایی مرکز جرم در تحلیل دینامیکی

...

 🔺قبلاً در یک پست به تفصیل در مورد روش استفاده از جابجایی مرکز جرم در تحلیل دینامیکی بحث شد. مطابق توضیحات ارائه شده، در تحلیل دینامیکی امکان جابجا کردن مرکز جرم به میزان 5 درصد بعد به جهت منظور کردن خروج از مرکزیت اتفاقی در نرم‌افزار ETABS2016 و نسخه‌های بالاتر وجود دارد. در صورت استفاده از این روش نیازی به محاسبه ضریب تشدید خروج از مرکزیت Aj نخواهد بود. اما چنانچه از روش معمول استفاده شود (روش استاتیکی در تحلیل دینامیکی) باید در صورت نیاز ضریب Aj محاسبه شود.
 
🔺ازجمله فواید روش فوق می‌توان به عدم محاسبه ضریب تشدید خروج از مرکزیت Aj اشاره کرد که در تحلیل‌های دینامیکی امکان محاسبه آن به‌سادگی میسر نیست. و همچنین ازجمله معایب آن می‌توان به افزایش تعداد حالات بار دینامیکی و ترکیبات بارگذاری اشاره کرد (البته در نرم‌افزار ETABS این عیب خیلی قابل توجه نیست).
 
🔹اما درراهنمای ASCE7-16 بیان شده است که در ضمیمه 2 این آیین‌نامه طبق تحقیقات جدید انجام شده، استفاده از روش جابجا کردن مرکز جرم در تحلیل دینامیکی فقط برای سازه‌هایی که نامنظمی پیچشی شدید ندارند (Ratio<1.4) مجاز است. برای سازه‌های با نامنظمی پیچشی شدید اجازه استفاده از این روش داده نمی‌شود.
 
🔹علت این محدودیت در شکل ضمیمه نمایش داده شده است. همان‌طور که در شکل مشخص است، برای Ratio بزرگ‌تر از 1.4 (محور افقی) نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی با جابجایی مرکز جرم ایمنی کافی نخواهد داشت (نسبت نتایج تحلیل دینامیکی با جابجایی مرکز جرم به نتایج تحلیل دینامیکی با روش معمول کمتر از یک می‌شود) و نباید در این سازه‌ها از این روش استفاده کرد.
 
🔹پست مربوط به توضیحات روش جابجایی مرکز جرم  
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :