لزوم یا عدم لزوم به اعمال خروج از مرکزیت تصادفی در طراحی و کنترل دریفت

لزوم یا عدم لزوم به اعمال خروج از مرکزیت تصادفی در طراحی و کنترل دریفت

...

 🔺ضابطه لزوما اعمال یا عدم اعمال خروج از مرکزیت تصادفی در استاندارد 2800 و آیین‌نامه ACSE7-16 مقداری متفاوت است.
 
🔹مطابق استاندارد 2800،درساختمان‌های تا 5 طبقه و کوتاه‌تر از 18 متر از تراز پایه، در صورتی که میزان خروج از مرکزیت طبقه با در نظر گرفتن لنگر پیچشی ناشی از طبقات بالاتر کمتر از 5 درصد بعد ساختمان باشد می‌توان از خروج از مرکزیت تصادفی صرف‌نظر کرد. برای سایر ساختمان اعمال این اثر الزامی است.
 
🔹مطابقASCE7-16 که تصویر آن در ضمیمه ارائه شده است، چنانچه ساختمان‌ها دارای نامنظمی پیچشی در پلان نباشند، برای طراحی و کنترل دریفت می‌توان از خروج از مرکزیت تصادفی صرف‌نظر کرد. همچنین برای بررسی نامنظمی پیچشی باید حتماً از خروج از مرکزیت تصادفی استفاده شود.
 
🔻همان‌طورکه مشخص است، تفاوتی بین این ضابطه در دو استاندارد 2800 و آیین‌نامه ASCE7-16 وجود دارد. برای کنترل ضابطه استاندارد 2800 باید محاسبات دستی انجام شود که کار نسبتاً ساده‌ای نخواهد بود (حداقل برای کسانی که آشنایی زیادی با این تعریف ندارند). اما ضابطه ASCE7-16 بسیار ساده و کاربردی‌تر است.

  
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :