کنترل دریفت، نامنظمی پیچشی و محاسبه ضریب تشدید حداقل خروج از مرکزیت تصادفی

کنترل دریفت، نامنظمی پیچشی و محاسبه ضریب تشدید حداقل خروج از مرکزیت تصادفی

...

سؤالات متعددی در مورد نحوه کنترل دریفت طبقات، نامنظمی پیچشی و محاسبه ضریب تشدید حداقل خروج از مرکزیت تصادفی، Aj، مطرح می‌شود، خصوصاً در مورد گزینه‌های نرم‌افزار ETABS سؤالات بیشتر مطرح است. در ادامه به‌اختصار به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.
1- برای کنترل دریفت طبقات چنانچه دیافراگم صلب یا نیمه صلب وجود داشته باشد، از گزینه Diaphragm استفاده می‌شود و نیازی به کنترل دریفت با استفاده از گزینه Story نیست.
 
2- چنانچه سازه نامنظمی پیچشی نداشته باشد، مطابق استاندارد 2800 می‌توان دریفت مراکز جرم طبقات را محاسبه کرد. در این حالت می‌توان از گزینه Diaphragm Center of Mass Displacement استفاده کرد و با کمک نرم‌افزار Excel دریفت طبقات را محاسبه نمود. اگر سطح زیربنای طبقات یکسان نباشد استفاده از این روش با خطا مواجه است.
 
3- به‌جای استفاده از روش بند 2، چنانچه پلان سازه تقریباً منظم باشد، می‌توان به‌سادگی از گزینه Diaphragm Max/Avg Drift استفاده کرد و در پنجره ظاهرشده از گزینه Avg Drift استفاده کرد. این گزینه تقریباً همان دریفت مرکز جرم خواهد بود.
 
4- چنانچه سازه نامنظمی پیچشی داشته باشد، باید حتماً از گزینه Diaphragm Max/Avg Drift استفاده شود و در پنجره ظاهرشده باید حتماً ستون Max Drift برداشت شود و با مقدار مجاز مقایسه گردد (دریفت در لبه‌های ساختمان). در این حالت نیازی نیست از گزینه Story Drift استفاده شود.
 
5- برای کنترل نامنظمی پیچشی باید از گزینه Diaphragm Max/Avg Drift استفاده شود. همچنین چنانچه دیافراگم نیمه صلب باشد، باید برای انجام این کنترل دیافراگم را صلب کرده و این کنترل انجام گیرد.
 
6- برای محاسبه ضریب تشدید خروج از مرکزیت، Aj، باید از گزینه Story Max/Avg Displacements استفاده شود. در این حالت نیز چنانچه دیافراگم نیمه صلب باشد، باید برای برداشت نتایج این کنترل دیافراگم را به حالت صلب تغییر داد.
 
🔹 نکته: در ETABS9.7.4 امکان انجام کنترل نامنظمی پیچشی به صورت مستقیم از خروجی نرم افزار وجود ندارد و باید حتما به صورت دستی این کنترل انجام شود

...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :