کنترل تغییر شکل درازمدت دال‌ها در نرم‌افزار SAFE

کنترل تغییر شکل درازمدت دال‌ها در نرم‌افزار SAFE

...


🔺برای کنترل تغییر شکل درازمدت دال‌ها می‌توان از یک آنالیز غیرخطی ترک‌خوردگی استفاده کرد که این قابلیت در نرم‌افزار SAFE وجود دارد.
 
🔺امابرای محاسبه تغییر شکل درازمدت باید اثرات خزش و جمع شدگی (Creep and Shrinkage) را مطابق آیین‌نامه در نظر گرفت. آیین‌نامه ACI318-19 روش ساده‌شده برانسون (Branson’s Method) را پیشنهاد کرده است که در آن از ضریب کسای ξ یا همان ضریب وابسته به زمان استفاده می‌شود (شکل ضمیمه). این روش به‌سادگی توسط نرم‌افزار SAFE قابل انجام است.
 
🔺روشی دیگر در نرم‌افزار SAFE وجود دارد که اثرات خزش و جمع شدگی را با آنالیز غیرخطی ترک‌خوردگی درازمدت مطابق شکل زیر انجام می‌دهد. با استفاده از این گزینه می‌توان تغییر شکل درازمدت را با اعمال ضریب خزش (Creep Coefficient) و کرنش جمع شدگی (Shrinkage Strain) و با کمک معادلات لنگر-انحنا به روش FEM محاسبه کرد.
 

🔹نکته بسیار مهم در این بخش این است:

امکان استفاده از گزینه سوم بدون داشتن اطلاعات دقیق از میزان ضریب خزش و کرنش جمع شدگی وجود ندارد! این دو ضریب با توجه به شرایط متعددی نظیر آب‌وهوا، ضریب شکل، اندازه سنگ‌دانه‌ها، نوع سیمان مصرفی و ... مطابق ضوابط ACI209 باید مشخص و به نرم‌افزار معرفی گردد. دیده شده که برخی ضریب کسای ξ آیین‌نامه ACI318-19 را به گزینه "ضریب خزش" معرفی می‌کنند و بر این باورند که این ضریب همان رابطه پیشنهادی برانسون است! در صورتی که این تصور کاملاً غلط است و نباید بدون محاسبات دقیق ضریب خزش و کرنش جمع شدگی مطابق ضوابط ACI209 از گزینه Nonlinear (Long term cracked) استفاده شود.
 
🔹چنانچه اطلاعات دقیقی از پروژه در دسترس نباشد (که معمولاً این‌گونه است)، عملاً محاسبه ضریب خزش و کرنش جمع شدگی مطابق ACI209 امکان‌پذیر نیست و باید از همان روش برانسون تغییر شکل درازمدت دال را محاسبه نمود.
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :