درباره ی ما

 

             

 

   پروژه‌های طراحی شده

 • طراحی بیش از یک میلیون مترمربع ساختمان‌های بتنی در ایران
 • طراحی بیش از 200 هزار مترمربع ساختمان‌های فولادی در ایران
 • طراحی ساختمان بتنی حیات مال با متراژ 60 هزار مترمربع در بغداد عراق
 • طراحی اختصاصی سقف‌های مشبک و مجوف، طراحی لرزه‌ای دیافراگم ساختمان‌ها
 • بهینه سازی ساختمان‌های بتنی و فولادی بیش از 60 پروژه شاخص در ایران
 • طراحی ساختان های بلند مرتبه، ساختمان 20 طبقه در محمود آباد، ساختمان 13 طبقه در مهاباد، ساختمان 10 طبقه بازار بین المللی کیش، ساختمان 10 طبقه در پیرانشهر، ساختمان 10 طبقه در سنندج و ...
 • طراحی اختصاصی اتصالات در سازه‌های فولادی
 • طراحی ساختمان بتنی حیات مال با متراژ 60 هزار مترمربع در بغداد عراق

  کتاب‌های انتشاریافته

 • کتاب طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD با استفاده از نرم‌افزار ETABS2016، انتشارات نگارنده دانش، چاپ هفتم، 1399
 • کتاب طراحی سازه‌های بتنی با استفاده از نرم‌افزار ETABS2016، انتشارات نگارنده دانش، چاپ هشتم، 1399
 • طراحی دال و فونداسیون با استفاده از نرم‌افزار SAFE2016، انتشارات نگارنده دانش، چاپ چهارم، 1400

 

 

 

Papers

Soltanabadi, R., Mamazizi, A., Behnamfar, F., “Evaluating the performance of chevron braced frame with RSCD viscoplastic 
(damper”, Engineering Structures, (2020


Behnamfar, F., Soltanabadi, R., “Analytical Studies on a Combined Rubber-Steel Damper for Repairable Steel Moment
(Connections”, Journal of Earthquake Engineering, (2018


Soltanabadi, R
., Behnamfar, F., “Experimental Studies on a Combined Damper for Repairable Steel Moment Connections”,
(International Journal of Steel Structures, (2018


Soltanabadi, R
., Mamazizi, A., Behnamfar, F., “Evaluating the seismic performance of chevron braced frames equipped with
(viscoplastic dampers”, 10th National Conference on Steel and Structure, Tehran, Iran, (2019) (In Persian with English abstract


Soltanabadi, R., Behfarnia, Kiachehr., Mostofinejad, Davood., “Application of Engineered Cementitious Composite "ECC" in Concrete Structures”, 10th National Conference on Concrete and 16th Congress on Concrete day, Tehran, Iran, (2018) (In Persian
(with English abstract


Soltanabadi, R
., Behnamfar, F., “Analytical Study on Steel Moment Connections using Viscoplatic Damper to Control Damage due
(to Earthquake”, 8th National Conference on Steel and Structure, Tehran, Iran, (2017) (In Persian with English abstract


Soltanabadi, R., Behnamfar, F., “Control of Damages on Steel Moment Beam to Column Connections using a combined Viscoplastic Damper”, 6th National Conference on Steel and Structure, Tehran, Iran, (2015) (In Persian with English abstract