مدل‌سازی دیوارها و ستون‌های بتنی در نرم‌افزار SAFE2016

مدل‌سازی دیوارها و ستون‌های بتنی در نرم‌افزار SAFE2016

...

 
🔺سؤالات وبحث‌های زیادی پیرامون مدل‌سازی دیوارها و ستون‌های بتنی در نرم‌افزار SAFE2016 برای طراحی فونداسیون‌ها به‌صورت عمومی و خصوصی مطرح شده است. در ادامه به نکات مهمی اشاره می‌شود.
🔺در طراحی فونداسیون‌ها در نرم‌افزار SAFE2016 همواره می‌توان دیوارها و ستون‌ها را مدل‌سازی کرد اما برای این کار شرایطی باید رعایت گردد که از مهم‌ترین آن‌ها استفاده از تحلیل 3 بعدی (فعال نکردن تیک 2D) است. اما دلایلی که می‌توان دیوار و ستون را مدل‌سازی کرد به شرح زیر است:
✔️ 1.مطابق سایت CSI (لینک (https://wiki.csiamerica.com/display/safe/Modeling+uplift+and+foundations+on+soil+supports)) فقط درصورتی‌که سازه به‌صورت دوبعدی تحلیل شود، نباید دیوارها و ستون‌ها را مدل‌سازی کرد.
✔️ 2.نرم‌افزارSAFE2016 از روش اجزای محدود FEM برای تحلیل استفاده می‌کند. روش اجزای محدود به‌شدت به شرایط مرزی حساس است و چنانچه دیوارها و ستون‌ها مدل‌سازی نشوند، شرایط مرزی ناقص مدل شده‌اند.
✔️ 3.چنانچهشرایط مرزی به‌درستی تعریف نشود؛ الف) تغییر شکل پی صحیح نخواهد بود، ب) توزیع نیرو و تنش‌های زیر پی دقیق نخواهد بود، ج) نیروی‌های متمرکز گره‌ای تمرکز تنش ایجاد می‌کنند و پیرو آن تحلیل پی دقیق نخواهد شد.
✔️ 4. روشاجزای محدود نیاز به صحت سنجی دارد. نمی‌توان با فرض اینکه چون دیوار اضافه شود آرماتور کم می‌شود!! بیان کرد که مدل‌سازی آن‌ها غلط است. مجدداً تأکید می‌شود، نیاز به صحت سنجی دارد.
✔️ 5.استفاده ازالمانBeam (تیر عمیق) برای دیوارهای بتنی اصلاً نتایج مناسبی ندارد. توصیه اکید می‌شود از المان Stiff به‌جای آن استفاده شود.
✔️ 6.مدل‌سازی دیوارها و ستون‌های بتنی هیچ ربطی به المان Stiff ندارد. المان Stiff در همه حالات نیاز است، چه دیوارها و ستون‌ها مدل شوند چه نشوند.
🔺موارد فوق ازمهم‌ ترین دلایلی است می‌توان اذعان داشت که مدل‌سازی دیوارها و ستون‌ها بسیار مهم است. البته همان‌طور که گفته شد این کار نیاز به یکسری الزامات است که مفصل در کتاب سیف بنده تشریح شده است.
🔹برای اطمینان بیشتر، در شکل ضمیمه صحت سنجی برای یک ساختمان 9 طبقه با دیوار برشی انجام‌شده است. نتایج نرم‌افزار SAFE برای حالات مختلف با نتایج ETABS2018 مقایسه شده است. همان‌طور که واضح است، چنانچه دیوارها و ستون‌ها به‌درستی تعریف شوند، نتایج SAFE بسیار به نتایج ETABS2018 نزدیک است. بنابراین مدل نکردن دیوار و ستون در نرم‌افزار SAFE نتایج کاملاً پرت‌وپلا ارائه خواهد داد. نمی‌شود گفت که چون دیوار مدل شده است آرماتور کم شده است پس مدل کردن دیوار غلط است!
 
  ...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :