خم انتهایی آرماتورهای طولی ستون‌ها و دیوارها در فونداسیون

خم انتهایی آرماتورهای طولی ستون‌ها و دیوارها در فونداسیون

...

 🔺بحث‌های متعددی درزمینهٔ خم کردن به سمت داخل آرماتورهای ریشه در ستون‌ها و دیوارها شده است. ضابطه آیین‌نامه ACI318-19 به شرح زیر است:
 
18.13.2.3 Columns designed assuming fixed-end conditions at the foundation shall comply with 18.13.2.2 and, if hooks are required, longitudinal reinforcement resisting flexure shall have 90-degree hooks near the bottom of the foundation with the free end of the bars oriented toward the center of the column.
 
🔺مطابق بند فوق که درمبحث نهم 1399 هم عیناً مطابق آن وجود دارد، چنانچه طول مهار مستقیم رعایت نشود و به قلاب نیاز باشد باید خم‌ها به سمت مرکز ستون قرار داده شوند. چنانچه ضخامت پی زیاد باشد و طول مهار مستقیم رعایت شود عملاً قلاب‌ها تأثیری نخواهند داشت و کل تنش‌ها قبل از رسیدن به قلاب‌ها در بتن تخلیه می‌شوند.
 
🔹بنابراین چنانچه طول مهار مستقیم رعایت شود (ضخامت پی زیاد باشد، مثلاً برای آرماتور نمره 18 ضخامت پی حدوداً بیشتر از 75 سانتی‌متر باشد، برای سایزهای دیگر هم به همین نسبت) نیازی نیست خم ها به سمت داخل ستون باشند و اجرای آن‌ها را برای مجریان دشوار کرد. لازم است به این نکته مهم توجه شود و برای همه سازه‌ها دستور یکسانی برای طرح و نظارت داده نشود.
 
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :