کنترل ارتعاش سقف‌ها درنرم‌افزارSAFE2016

کنترل ارتعاش سقف‌ها درنرم‌افزارSAFE2016

...

🔺 یکی از کنترل‌های بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سقف‌ها، کنترل ارتعاش خواهد بود. این کنترل "باید" در کنار سایر کنترل‌های سطح بهره‌برداری انجام شود و نباید از آن غافل شد چراکه در برخی موارد عامل تعیین‌کننده در طراحی سقف‌ها خواهد شد؛ حتی ممکن است از کنترل تغییر شکل نیز بحرانی‌تر شود.
 
🔹اما برای کنترل ارتفاع سقف‌ها می‌توان از قابلیت بسیار خوب نرم‌افزار SAFE2016 استفاده کرد. مراحل کار در این نرم‌افزار به شرح زیر است:
1-مقدار مدول الاستیسیته را می‌توان 25 درصد افزایش داد.
2-ضریب ترک‌خوردگی تیرها برابر 0.5 و برای دال‌ها برابر 0.35 تعریف گردد. توجه شود که استفاده از آنالیز ترک‌خوردگی برای این هدف صحیح نیست!
3-منبع جرم را در گزینه Mass Source معرفی کنید. در این بخش به صلاحدید طراح باید میزان بار دائمی تعریف شود. مثلاً از D+0.3L استفاده شود.
4-در منوی Load Case یک حالت بار مودال تعریف کنید. به جهت اینکه بتوان به‌سادگی کل چشمه‌ها را بررسی کرد، حداقل تعداد مود ارتعاشی را 2 برابر تعداد چشمه‌های سقف معرفی کنید.
5-با انجام تحلیل سازه و مشاهده تغییر شکل سقف برای هر مود، می‌توان به‌سادگی فرکانس ارتعاشی سقف را در چشمه بحرانی به دست آورد. با تغییر شماره مود، فرکانس در هر چشمه به کاربر گزارش می‌شود.
 
🔺امادرانجام این کنترل نکات زیر قابل‌ توجه است:
 
✔️نکته 1: استفاده از یک عدد مشخص برای محدوده مجاز فرکانس سقف کاملاً بی معنی است! متأسفانه مبحث نهم ویرایش 99 بی‌اساس از عدد واحد برای کنترل ارتعاش استفاده کرده است! ممکن است یک سقف با فرکانس 7 هرتز ارتعاش آن کاملاً حس شود و همچنین ممکن است یک سقف با فرکانس 3 هرتز اصلاً ارتعاش آن حس نشود. بنابراین مبحث نهم ویرایش 99 با اشکال همراه است و نقد جدی به آن وارد می‌شود (نظر کاملاً شخصی).
 
✔️نکته 2: برای کنترل ارتعاش باید حتماً فاکتورهایی نظیر جرم مؤثر، ابعاد چشمه و میزان نسبت میرایی چشمه مورد بررسی لحاظ گردد. توصیه اکید می‌شود از ATC برای معیار پذیرش کنترل ارتعاش استفاده شود. توجه شود که طبق ATC باید 20 درصد افزایش مدول الاستیسیته را در نظر گرفت.

 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :