کنترل برش پانچ در ستون‌های همراه با چرخش در پلان

کنترل برش پانچ در ستون‌های همراه با چرخش در پلان

...

🔺کنترل برش در پی‌ها یکی از مهم‌ترین حالت‌های حدی در طرحی فونداسیون‌ها محسوب می‌شود و نقش بسزایی در تعیین ضخامت فونداسیون‌ها دارد.
 
🔺در برخی موارد ممکن است ستون بتنی با زاویه‌ای مشخص در پلان طراحی و اجرا شود. کنترل برش پانچ برای این نوع ستون‌ها باید با در نظر گرفتن همان زاویه چرخش انجام شود و محیط بحرانی پانچ به فاصله d/2 از اطراف همان ستون با همان میزان چرخش در پلان منظور گردد.
 
🔺برای انجام این کار در نرم‌افزار SAFE باید حتماً ستون بتنی با زاویه مدنظر مدل‌سازی شود در غیر این صورت برش پانچ با فرض ستون بدون زاویه در پلان انجام می‌شود که صحیح نخواهد بود. همان‌طور که در شکل ضمیمه نیز نمایش داده شده است، چنانچه ستون بتنی با زاویه مدل‌سازی شود، محیط بحرانی پانچ نیز با زاویه مشخص در نرم‌افزار محاسبه می‌شود که وضعیت صحیحی خواهد بود.
 
🔹بنابراین در چنین مواقعی باید ستون بتنی را نیز در نرم‌افزار SAFE با همان ابعاد واقعی و میزان چرخش آن در پلان، مدل‌سازی گردد.
 
...


نام و نام خانوادگي:  
ايميل :  
موبايل :  
آدرس :
متن پيام :  
کد امنیتی :