مسجد پاکنهاد

مسجد پاکنهاد

مسجد پاکنهاد

 موقعیت : مهاباد 
کاربری : مسجد 
زیربنا : 3000 متر مربع 
خدمات آبا : طراحی - اجرا 

 سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 40
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) : 50