پروژه بهبهان

پروژه بهبهان

پروژه بهبهان

 موقعیت : بهبهان 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 2800 متر مربع 
خدمات : بهینه سازی 

 سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 45