پروژه الکراده بغداد

پروژه الکراده بغداد

پروژه الکراده بغداد

 موقعیت : بغداد 
کاربری : مجموعه تفریحی 
زیربنا : 27000 متر مربع 
خدمات : طراحی - اجرا 

 سیستم باربرجانبی : دوگانه قاب خمشی بتن آرمه متوسط - دیوار برشی بتن آرمه متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35 
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 48