پایانه مسافربری

پایانه مسافربری

پایانه مسافربری

 موقعیت : دهلران
کاربری : پایانه مسافربری
زیربنا : 4000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت

سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35 
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) : 52