پروژه نارمک

پروژه نارمک

پروژه نارمک

 موقعیت : تهران
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : بهینه سازی 

 سیستم باربر جانبی : قاب فولادی ساده ساختمانی با دیوار برشی بت آرمه ویژه 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 62