پروژه چابهار

پروژه چابهار

پروژه چابهار

 موقعیت : چابهار 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 4400 متر مربع 
خدمات :طراحی - نظارت 

 سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) :45