پروژه حیات مال

پروژه حیات مال

پروژه حیات مال

 موقعیت : بغداد
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 61000 متر مربع 
خدمات : طراحی - اجرا

سیستم باربر جانبی : دوگانه قاب خمشی بتن ارمه متوسط  - دیوار برشی بتن آرمه متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 40-35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) : 40