پروژه ساری مال

پروژه ساری مال

پروژه ساری مال

 موقعیت : ساری 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 176000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت

سیستم باربر جانبی : دوگانه قاب خمشی بتن آرمه متوسط - دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 25
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 45