پروژه شهر صنعتی لیا

پروژه شهر صنعتی لیا

پروژه شهر صنعتی لیا

 موقعیت : قزوین 
کاربری : صنعتی 
زیربنا : 12000 متر مربع 
خدمات : اجرا - بهینه سازی 

 سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35 
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 50