پروژه متروپل

پروژه متروپل

پروژه متروپل

 موقعیت : آبادان 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 33000 متر مربع 
خدمات : طرحی - نظارت 

 سیستم باربر جانبی : قاب فولادی ساده ساختمانی با دیوار برشی بتن آرمه ویژه 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) : 58