مجتمع پزشکی

مجتمع پزشکی

مجتمع پزشکی

 موقعیت : بانه 
کاربری : مجتمع پزشکی 
زیربنا : 2500 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 

 سیستم باربر جانبی : دوگانه قاب خمشی بتن آرمه متوسط - دیوار برشی بتن آرمه متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 50