دانشگاه نجف

دانشگاه نجف

دانشگاه نجف

 موقعیت : نجف اشرف 
کاربری : دانشگاه 
زیربنا : 30000 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 

سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) : 40