مسکونی تهران

مسکونی تهران

مسکونی تهران

 موقعیت : تهران 
کاربری : مسکونی 
زیربنا : 45000 متر مربع 
خدمات : اجرا - بهینه سازی 

 سیستم باربر جانبی : دوگانه قاب خمشی بتن آرمه متوسط - دیوار برشی بتن آرمه متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 50