تجاری بانه

تجاری بانه

تجاری بانه

 موقعیت : بانه 
کاربری : رستوران 
زیر بنا : 1100 متر مربع 
خدمات : طراحی - نظارت 

 سیستم باربر جانبی : دوگانه قاب خمشی بتن آرمه متوسط - دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ضخامت سقف ( ساتی متر ) : 35 
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 55