پروژه خرم

پروژه خرم

پروژه خرم

 موقغیت : اصفهان 
کاربری : تجاری اداری 
زیربنا : 22000 متر مربع 
خدمات : اجرا 

سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35 
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر مترمربع ) : 45