پروژه شهرک خدمات خودرویی

پروژه شهرک خدمات خودرویی

پروژه شهرک خدمات خودرویی

 موقعیت : مشهد 
زیربنا : 75000 متر مربع 
خدمات : نظارت 

 سیستم باربر جانبی : قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط 
ضخامت سقف ( سانتی متر ) : 35 
وزن فولاد مصرفی ( کیلوگرم بر متر مربع ) :55